Arbetsvillkor for en kontorsarbetare

Disorders individer är ett visst sätt av mental degeneration, vilka är väsentliga inslag i djupt rotade mönster och underbar relation med centrum, som utesluter fungerande samhälle inom allmänt accepterade standarder. Källan till alla typer av sjukdomar kan vara livs som har testat inte bara i barndomen, men också senare i livet, ångest eller ens fel uppfylla de grundläggande behoven i livet & nbsp; egenskaperna hos personer som är farligare sjukdom eller vissa människor kommer då.:

djupt rotade vissa personliga delar, som dessutom i stor utsträckning återfinns i kontakt med de rätta egenskaperna hos en frisk man,brist på förmåga att anpassa sig till situationen - han uppmanar att en given enhet i några nya saker kommer att vara exakt i sista hand,alla inbyggda funktioner manifesteras inte bara i ordningen för att uppfatta verkligheten, men fortfarande i framgången för forskning och känslor av utländska människor mot varandra. Skapar samma beteckning är också stark vanligtvis i kontakttiden med de andra typerna, som i framgång för kvinnor med personlighetsstörningar ofta är defekta,Egenskaperna hos en person med sjukdomar bildar ett generellt mönster av en annan, annorlunda personlighet, och de är inte individuella beteenden som härrör från att vara i en perfekt situation.

Du kan skilja många sätt av personlighetsstörningar, från de som kännetecknas av lidande, genom fullständigt ofarliga, för att försöka påverka nya sorters sår. Följande är några av de mest specifika typerna av psykisk störning:

schizoid personlighet - en person som är denna personlighets personlighetsstörning är ofta intrycket av ett mycket störande och känslomässigt personmötet i hans eller hennes värld. Vid det första mötet av denna typ föds en man mycket distanserad och full, inte ens empatisk. Hans tankar är mycket originella och / eller ovanligt ursprungliga. Den schizoida personens psykologiska tillstånd kommer också att vara säkert i outfit; den här mannen kommer att fortsätta att ha en bekväm och riktig klädstil, ibland excentrisk, kommer han aldrig att följa mode eller den allmänt accepterade lagen om vad som faller ut. Orsakerna till denna sjukdom är inte kända eller definierbara. Vissa forskare insisterar på att de orsakas av överdriven vård av föräldrar i ung ålder, andra tvärtom. Psykiatriker bygger sin diagnos på sidan av patientens sida, till exempel brist eller liten funktion för att tillfredsställa sitt eget nöje, känslomässig kyla, bristande intresse för både beröm och analys, att vara en och inte vilja förändra denna nivå.känslomässig nöd - kännetecknas av två typer av kvinnor med känslomässig nöd: snabb typ och borderline form. Hos människor med båda typer av dysfunktion kan man bestämma en stor impulsivitet utan orsak till följder, snabb sprängning med orubblig ilska, hyperaktivitet eller irritabilitet. Båda typerna av emotionella chocker har dock en ganska stor skillnad. En impulsiv person har inte kontroll över känslor och beteenden som uppträder speciellt i extrema fall, dessutom klagar han över stark psykologisk spänning. Borderline är trots allt en farlig filial av känslomässig sjukdom, eftersom stämningen hos en person som lider av en ny psykisk sjukdom är så bra och plötslig att de i en grupp fall syftar till självmord.Rädsla - Denna typ av personlighetsstörning är ganska lugn och synlig för läsarna. Det betyder att den lidande personen är rädd. Och hennes rädsla kan räkna bokstavligen varje del av existens och innehålla föremål. Konsekvensen är att överväga de frågor och fenomen som utvecklas hos patienter med ångest, vilket i det enklaste fallet leder bara till ämnena i social funktion på kortast och även till självmord eller aggression riktad mot sina egna kvinnor. Sådana metoder sett fobier, såsom arachnophobia, homofobi, klaustrofobi, eller till och med pediofobia (rädsla för dockor, triskaidekafobi (rädsla av antalet 13, och pedofobia (pedofobi eller till och med en rädsla för att flyga (rädsla för luft.beroende - vi pratar inte om ett annat sätt att missbruka. En person med en personrelaterad sjukdom i funktionen beror helt enkelt på den andra typen. Hon kan inte klara sig utan ledtrådar som omger henne, tillåter andra att använda beslut som är relevanta för patientens förändringar i underhåll, är inte medveten om självständigt beslutsfattande, bestämt och alltför underdrivet.

Lagen är att det inte är en man som är viktigt att bestämma i sunda summor med ett bra hjärta. Om emellertid ett visst drag blir störande överdrivet, är det bra för din säkerhet att få en psykiaters uppfattning.