Industriell utveckling i varlden

Den snabba utvecklingen av industriell teknik, fokus på lämpligt produktionsresultat, hastighet och styrka i processer inom vetenskap som tryckning, textilier, plast, kemi, optik och förpackning ökar risken för elektrostatisk urladdning. Den mycket intensifierade produktionsprocessen, ingenting skapar de laster som de vill neutralisera, för att inte äventyra användarnas säkerhet.

Okontrollerad urladdning av ackumulerade elektrostatiska laddningar kan tända blandningen av alkohol och luft med hjälp av en gnista och därmed orsaka explosion. Lösningar för denna typ av problem är av intresse för företag som börjar i dessa fall, inklusive elektrostatisk jordning, rengöring av den laddade ytan, neutralisering eller elektrostatisk laddning.Elektrostatisk jordning är en jordningsmekanism som styrs till exempel vid lastning av tankar som transporterar bulkmaterial eller vätskor. Många elektrostatiska laddningar avsätts på deras yta. Anslutning till tankfartygets jordning är obligatorisk före lastning. Detta väljer risk för tändning. Andra svåra situationer äger rum för att lyckas med rör, ventiler och fläktar, vilka i samband med produktion av lös material på grund av vibrationer eller plockning kan lossna från varandra och skapa hot mot tändning. Stora behållare eller behållare fyllda med brandfarliga ämnen bör också jordas. Andra faror inkluderar ojordade behållare som används i blandnings- och blandningssekvenser. Nästan varje steg i produktionsprocessen genererar generering av elektrostatiska laddningar, oavsett om det är för lastning av produkter i flexibla behållare eller för manuellt fyllning av fat eller burkar. Elektrostatisk jordning är obligatorisk, eftersom den kan släppas ut mellan personal och utrustning och behållare, medan det i det område som riskerar att vara i början kan leda till tändning och explosion.